DESPRE NOI


Începând cu 01 septembrie 2010 ne-am comasat două grupuri şcolare din Sibiu, şi anume Grup Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Sibiu şi Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Sibiu. Actualmente denumirea unităţii noastre şcolare este Liceul Tehnologic "Henri Coanda" Sibiu, cu sediul în strada Henri Coandă, nr. 51.

LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” SIBIU va asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului propriu şi va promova inovaţia. În acelaşi timp, LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” SIBIU va milita pentru respectarea drepturilor şi intereselor elevilor în condiţiile legislaţiei în vigoare şi asigurând, cu mijloace de care dispune, siguranţa şi dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a acestora.

Celelalte proiecte şi activităţi desfăşurate de elevii liceului îndrumaţi de către cadrele didactice, vă invităm să le descoperiţi singuri continuând studiile în cadrul Liceul Tehnologic "Henri Coanda" Sibiu.

Director,
prof. ing. Florina Dumitrescu


VIZIUNEA NOASTRĂ


Viziunea

MISIUNEA NOASTRĂ

    "In limitele impuse,
     Cu resursele existente,
     Intr-un ritm propriu,
     Bazați pe convingerea că toate au un început,
     Să facem singuri ceea ce asteptăm de la alții."

Misiunea se subordonează obiectivelor strategice intersectoriale, precum :

 • Accesul egal şi sporit la educaţie
 • Asigurarea calităţii în educaţie şi a formării profesionale
 • Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educaţional
 • Transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României
 • Compatibilizarea europeană şi scoaterea şcolii româneşti din izolarea din ultimii ani
 • Reconsiderarea resursei umane – ca principal factor formator
 • Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a culturii organizaţionale
 • Promovarea formării continue şi a învăţării pe tot parcursul vieţii
 • Asigurarea educaţiei de bază şi a formării iniţiale minime
 • Promovarea unui management eficient
 • Promovarea unei culturi civice minimale
 • Construcţia unui mediu intercultural
 • Cunoaşterea şi aplicarea politicilor europene

Şcoala noastră doreşte să devină o minicomunitate în comunitate, ordonată, atentă, bazată pe valori, cu o personalitate bine definită ce va deriva din conexiunea cu tradiţia locală şi unde tinerii vor putea dobândii şi în continuare abilităţile necesare unei profesii utile şi de interes.

Absolvenții Liceului Tehnologic „Henri Coandă” au un loc de muncă asigurat în cadrul COMPA și au șansa de a-și contnua pregătrea profesională la un nivel superior de calificare, prin flexibilizarea rutelor de formare profesională. Aceasta este una dintre măsurile care urmărește combaterea părăsirii tmpurii a școlii și dobândirea competențelor necesare unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive.

TINTE STRATEGICE

 • 1. Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2020.
 • 2. Integrare socială si profesională a elevilor, cât şi crearea posibilităţii ca aceştia să-şi continue studiile
 • 3. Creşterea calităţii actului educativ la standarde europene.
 • 4. Dezvoltarea competenţelor didactice ale profesorilor
 • 5. Creşterea valorii resurselor pentru finanţarea procesului didactic
 • 6. Elaborarea a cel puţin 2 proiecte europene

ANGAJAMENTUL NOSTRU

LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” SIBIU îşi propune ca, în parteneriat cu comunitatea locală, să dezvolte un climat favorabil învăţării bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de şanse egale în procesul dezvoltării sale ca persoană şi ca personalitate, spre a fi pregătit pentru o treaptă educaţională superioară în conformitate cu principiul formării continue văzut nu doar ca o formulă, ci ca o componentă instituţională care permite elevului să înveţe continuu cunoştinţe utile ce îl vor transforma în bun cetăţean al mileniului trei.

Această instituţie de învăţământ se adresează absolvenţilor de învăţământ gimnazial şi îşi asumă responsabilitatea devenirii profesionale şi umane ale elevilor săi.

Instituţia de învăţământ îşi propune formarea unui absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriei cariere şi să contribuie la formarea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională astfel încât să devină competitiv într-o economie de piaţă.


ROFLTHC se poate descarca de aici

CE OFERIM NOI?

Oferta educaţională este centrată pe formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale de bază necesare continuării studiilor şi încadrării în domeniul specific pregătirii de bază.

 • tehnician mecatronist
 • operator la maşini cu comandă numerică – învăţământ dual
 • sculer matriţer – învăţământ dual
 • tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii
 • tehnician tehnolog mecanic
 • ştiinţe sociale – învăţământ frecvenţă redusă

MAI MULTE LINKURI


ULTIMELE NOUTĂŢI

mai 2021

cu mai multe detalii...

mai 2021

cu mai multe detalii...

mai 2021

cu mai multe detalii...

mai 2021

cu mai multe detalii...

mai 2021

cu mai multe detalii...


citeşte mai mult...


ULTIMELE POZE

Proiecte, performanţe

Proiecte
Performanţe

vezi mai multe...


PĂREREA DVS.

Părere

"Îmi place aici. În special activităţile extraşcolare."

- Alex (clasa a X-a)