ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL


ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU ELEMENTE DE DUAL

 • Domeniul: MECANICĂ
 • Calificarea profesională: Tehnician mecatronist
 • Număr de locuri: 28

AVANTAJELE OFERITE ELEVILOR DE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL CU ELEMENTE DE DUAL

 • (1) Bursă de studii (a cărei valoare acoperă cheltuielile necesare procesului de învăţare şi cheltuielile cu transportul în Sibiu ):
 •    * Clasa a IX-a:- 200 lei/lună

     * Clasa a X-a:- 250 lei/lună

     * Clasa a XI-a:- 300 lei/lună

     * Clasa a XII-a:- 350 lei/lună

  La valoarea bursei, se adaugă contravaloarea unui abonament de transport pentru elevi, în oraşul Sibiu .

 • (2) Alte forme de sprijin care se vor acorda practicantului:
 •     - a. taxa pentru cămin în valoare de 150 lei/ lună

      - b. masa la cantină

         b.1. pentru elevii căminişti- în limita a 16 lei/ zi, de luni până vineri

         b.2. în timpul practicii comasate efectuate în COMPA SA toţi elevii primesc o masă/zi în valoare de 12 lei /zi /elev.

      - c. rechizite la începutul fiecărui an şcolar în valoare de 100 lei/elev

      - d. examinări medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică

      - e. echipament de muncă şi protecţie.

      - f. loc de muncă asigurat la absolvirea studiilor în funcţie de pregătirea dobândită, astfel încât să fie utilizate cât mai eficient competenţele dezvoltate pe parcursul perioadei de şcolarizare.

  Partenerul de practică poate acorda in cazul unor rezultate deosebite obţinute în procesul de pregătire teoretică şi practică:

      - g. Premii / stimulente pentru rezultate deosebite în activitatea şcolarăULTIMELE NOUTĂŢI

februarie 2022

cu mai multe detalii...

februarie 2022

cu mai multe detalii...

februarie 2022

cu mai multe detalii...

februarie 2022

cu mai multe detalii...

februarie 2022

cu mai multe detalii...


citeşte mai mult...


ULTIMELE POZE

Proiecte, performanţe

Proiecte
Performanţe

vezi mai multe...


PĂREREA DVS.

Părere

"Îmi place aici. În special activităţile extraşcolare."

- Alex (clasa a X-a)