PROIECTELE NOASTRE


Proiect Comenius


Proiect Comenius

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea de competenţe lingvistice și tehnice.

citeşte mai mult...

Proiect Leonardo


Proiect Leonardo

Calitatea educaţiei este la standarde europene

citeşte mai mult...Proiect II Leonardo


Proiect II Leonardo

Implementarea proiectului TOI -“PEER TO PEER: Transferring successful methodology and learning strategy to reduce drop-outs in IVET”

citeşte mai mult...

Stagii practica


Stagii de pregătire practică

Stagiile de pregătire practică la un potențial loc de muncă, consilierea și orientarea profesională, sprijin pentru elevi și studenți în tranziția de la școală la viața activă

citeşte mai mult...Invata pentru un loc de munca sigur


"Învață pentru un loc de muncă sigur!"

Facilitarea trecerii de la educație la viața activă pentru 240 de elevi, prin programe de învățare la locul de muncă într-un sector de activitate cu potențial competitiv ridicat.

citeşte mai mult...Start pentru o calificare și un loc de muncă sigurStart pentru o calificare și un loc de muncă sigur


Start pentru o calificare și un loc de muncă sigur!

citeşte mai mult...


CAMPANIA NAȚIONALĂ "CURĂȚĂM ROMÂNIA"


Elevii și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic “Henri Coandă”, din Sibiu au îmbinat utilul cu plăcutul, vineri, 20.05.2022, între orele 11 – 13, într-o activitate de ecologizare a curții școlii și plantare de flori. Activitatea face parte din Campania Naţională "Curăţăm România!”, inițiată de Ministerul Mediului.

Elevii au vopsit bănci și jardiniere, au plantat flori și au cosmetizat spațiile verzi din incinta unității școlare.

Activitatea de azi a fost un efort comun al tuturor participanților pentru a face mai frumos locul în care își petrec împreună o bună parte din zi.Curățăm România Curățăm România Curățăm România

Curățăm România Curățăm România Curățăm România


FONDURI EUROPENE pentru S.C. COMPA S.A. SIBIU


Proiectul denumit “Dezvoltarea competenţelor elevilor şi studenţilor prin stagii de practică la un potenţial loc de muncă” este cofinanţat prin Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor - Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Durata de implementare a proiectului este de 29 luni.

Partenerii implicaţi:

 • Universitatea Tehnică Cluj- Napoca
 • Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth”
 • Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu.

Obiectivul general

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor şi studenţilor prin stagii de pregătire practică, pentru asigurarea integrării rapide pe piaţa muncii la finalul ciclului de învăţare.

Obiectivele specifice

 • Efectuarea stagiilor de practică pentru 60 de studenţi şi 120 de elevi
 • Creşterea relevanţei învăţării dobândite în timpul stagiilor de practică la locul de muncă
 • Formarea tutorilor implicaţi în stagiile de practică
 • Elaborarea unui ghid de bune practici privind stagiile de învăţare la locul de muncă ale elevilor şi studenţilor

Grupurile ţintă

 • 120 de elevi de la Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Sibiu
 • 60 de studenţi de la Universitatea Tehnică Cluj - Napoca şi Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth”
 • 14 tutori de la S.C. COMPA S.A. Sibiu

Cunoştinţele şi abilităţile pe care elevii şi studenţii le vor dobândi prin stagiile de pregătire practică la S.C. COMPA S.A. Sibiu, le vor asigura pregătirea corespunzătoare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru a le facilita tranziţia de la şcoală la locul de muncă.

Parteneriatul şcoală - întreprindere va contribui la creşterea relevanţei pregătirii elevilor şi studenţilor în raport cu cerinţele pieţei muncii.
înapoi


PROIECT EduAcces


Eveniment pentru identificarea resurselor, posibilităților și/ sau oportunităților instituționale și financiare disponibile pentru sprijinirea copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate cu tema PERFORMANȚĂ EDUCAȚIONALĂ - SUCCES ÎN VIAȚĂ Luni, 7.02.2022, ora 13.00, Online

Descarcă flyer


Descarcă agenda


înapoi

PROIECT COMENIUS


Scopul principal al proiectului este dezvoltarea de competenţe lingvistice și tehnice. Produsele finale sunt: un dicţionar de termeni tehnici și expresii uzuale în limbile română, germană şi engleză, o broșură informativă despre folosirea resurselor regenerabile în regiunile în care se află școlile şi două mori de vânt care folosesc energia eoliană, energie verde. Elevii români şi cei germani vor construi împreună morile de vânt.

Proiectul se desfăşoară pe parcursul a doua tipuri de perioade, perioadele de pregătire şi perioadele de schimb de experienţă materializate prin deplasarea elevilor români în Germania şi deplasarea elevilor germani în România. În perioadele de pregătire elevii vor comunica şi discuta pe E-mail despre cum vor colabora pentru realizarea produselor finale iar în perioadele de schimb de clase vor lucra împreună, vor finaliza dicţionarul şi vor construi componentele morilor de vânt. La sfârşit vor monta părţile componente ale morilor care se vor învârti folosind energia verde, eoliană.


OBIECTIVELE PARTENERIATULUI - dezvoltarea competenţelor de comunicare - îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba engleză - promovarea respectului pentru cultura şi tradiţiile altor popoare - cunoaşterea şi respectarea valorilor europene - înlăturarea prejudecăţilor şi promovarea spiritului de toleranţă - îmbunătăţirea competenţelor tehnice - dobândirea de noi cunoştinţe tehnice - dezvoltarea imaginaţiei şi a inventivităţii

Responsabil prof. Popiţiu Diana

înapoi


PROIECT LEONARDO

    

CALITATEA EDUCAŢIEI ESTE LA STANDARDE EUROPENE


Începând cu anul şcolar 2010 – 2011, la Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Sibiu a demarat în cadrul programului LEONARDO DA VINCI – TRANSFER DE INOVAŢIE, proiectul internaţional EMPOWER MODEL IN TRANSFER, privind îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii Educaţiei şi Formării Profesionale din ţările participante prin transferul de inovaţie în alte sisteme educaţionale, lingvistice, socio-culturale, medii geografice, în colaborare cu partenerii transnaţionali. Se doreşte adaptarea modelului Empower la realităţile din ţările partenere în cadrul învăţământului profesional şi tehnic precum şi pentru a extinde modelul.

Beneficiar: Istituto Istruzione Superiore Professionale Tecnico Commerciale “A.Casagrande F.Cesi”


Parteneri:


România

 • Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Sibiu
 • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu

Italia

 • Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali e della Pubblicita "N. De Filippis",Vibo Valentia
 • Ufficio scolastico Provinciale, Terni
 • Cooperativa sociale Frontiera Lavoro, Perugia

Austria

 • Goethe Gymnasium
 • Bundesrealgymnasiun und Oberstufenrealgymnasium, The European High School
 • Stadtschulrat, Viena

Reţeaua de sprijin a proiectului:

 • Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur, Abteilung,Viena
 • Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca

Activităţi


În perioada 10 – 14 decembrie 2010 şi 22 – 26 ianuarie 2011, echipa de proiect a grupului şcolar, formată din director ing. Florina Dumitrescu şi ing. Silvia Vulc, s-au deplasat la Terni – Italia, respectiv Viena – Austria, unde au avut loc întâlniri de proiect, în care partenerii şi-au prezentat sistemul de management al calităţii din şcoală.

În perioada 4 – 5 aprilie 2011, la Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Sibiu a avut loc seminarul transnaţional, în care partenerii din ţările participante, Italia, Austria şi România, au avut ca obiectiv îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii, atractivităţii educaţiei şi formarii profesionale a învăţămantului preuniversitar profesional şi tehnic din şcolile implicate. Implementarea proiectului, prin echipa de proiect din România, formată din director prof. ing. FLORINA DUMITRESCU şi prof. ing. SILVIA VULC, va conduce la dezvoltarea managementului calităţii în şcoală, pornind de la nevoile specifice ale tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv – educativ. Proiectul este ambiţios, presupune o activitate de mare amploare şi adaptează modelul anterior la specificul fiecarei instituţii de învăţământ, dezvoltându-l continuu şi progresiv.Proiect Leonardo Proiect Leonardo Proiect Leonardo

La eveniment au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, care sunt parteneri în proiect, reprezentanţi ai comunităţii locale, directori ai instituţiilor de învăţământ sibiene. Pentru promovare, participantii la seminar au primit materiale informative legate de rezultatele asteptate ale proiectului.

Modelul sistemului de management al calitatii 2010

De-a lungul anului scolar 2010-2011 s-a urmarit modelarea unui sistem de management al calitatii de catre coordonatorii proiectului - modelul 2006 adaptat la legislatia romaneasca in asigurarea calitatii.


A doua scrisoare
si
A treia scrisoare

Conferinta finala de la Viena - septembrie 2012Conferinta Viena Conferinta Viena Conferinta Viena

înapoi


PROIECT II LEONARDO


Implementarea proiectului din programul Leonardo da Vinci - TOI “PEER TO PEER: Transferring successful methodology and learning strategy to reduce drop-outs in IVET” în Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu

Coordonator: Institutul pentru Învățământ Superior Tehnic și Profesional “A.Casagrande F.Cesi”-Italia”


Parteneri:


România

 • Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Sibiu
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

Italia

 • Fontiera Lavoro
 • Biroul Regional de Educație (Terni) Institutul de Asistență Socială (Perugia)
 • Şcoala ”Jean Monet” Ostuni

Turcia

 • Arnavutkoy Departament al Educației Naționale Istanbul
 • Şcoala Tehnică Profesională de Fete
 • Ankara OPAL, Ankara

Obiectivele proiectului:

 • Transferabilitatea educației peer2peer în context local, în scopul de a acoperi orice lacune metodologice şi/sau a spori eficacitatea celor existente;
 • Reconsiderarea modelului în funcție de necesitățile exprimate în școlile VET partenere;
 • Dezvoltarea abilităților/competenţelor pentru utilizarea metodologiei la profesori şi elevi ”tutori”ca urmare a activității de creştere a gradului de conştientizare şi instruire internă/ externă în ”cascadă” în diferite contexte educaţionale;
 • Integrarea şcolară şi incluziune socială a elevilor cu risc de eşec şcolar, social, abandon.


Activităţi

În prima etapă de implementare, s-a realizat analiza situaţiei abandonului şcolar la nivel naţional,regional şi local. La nivelul şcolii noastre s-au aplicat chestionare elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor şi s-au interpretat rezultatele.


Proiect Leonardo Proiect Leonardo
Proiect Leonardo Proiect Leonardo

În cursul lunii februarie 2014, coordonatorii proiectului, director Florina Dumitrescu şi profesor Silvia Vulc, au participat la formare privind strategiile „educaţiei de la egal la egal”. Formarea s-a desfăşurat la şcoala coordonatoare din localitatea Terni, Italia.
Conferinta Italia Conferinta Italia
Conferinta Italia Conferinta Italia

Pe baza ghidurilor metodologice existente s-a stabilit planul de formare pentru cadre didactice şi elevi din şcoală, care vor deveni tutori seniori şi tutori juniori. Tutoriatul se va desfăşura pe grupul ţintă format din elevi cu vârste între 14 şi 16 ani, pentru integrare şcolară şi incluziune socială în vederea diminuării eşecului şcolar, social şi abandonului. Formarea actorilor implicaţi în procesul de învăţământ are ca scop dezvoltarea competenţelor pentru utilizarea metodologiei la profesori şi elevi „tutori”, ca urmare a activităţii de creştere a gradului de conştientizare şi instruire în „cascadă” în diferite contexte educaţionale. Calitatea actului educaţional va fi îmbunătăţită prin identificarea unor noi standarde de calitate din schimbul de bune practici între şcolile partenere ale proiectului.

înapoi


NEWSLETTER II


Proiectul îşi propune să încurajeze relaţiile între egali în interiorul şcolii, sprijinind condiţiile propice pentru creşterea succesului şcolar.

Educaţia între egali constituie o propunere educativă în care unii membri ai unui grup sunt instruiţi pentru a juca un rol de educator. Educaţia între egali adesea ajută la promovarea unei relaţii de educaţie reciprocă.

Scopul principal este de a spori valoarea relaţiei între egali la şcoală, nu numai pentru a sublinia importanţa acestuia în îmbunătăţirea dezvoltării sociale, dar şi în construirea personalităţii tinerilor. Procesele ce implică socializarea, bogate şi complexe, sunt încurajate prin participarea la viaţa de grup a egalilor, care pot relaţiona în diferite moduri şi învăţa care sunt normele şi limitele.

Pentru adolescenţi, contextul social de acest tip este o parte esenţială a construcţiei identităţii personale. O relaţie bună în cadrul grupului de egali ajută la rezolvarea sarcinilor specifice acestei vârste. Din acest motiv, acest proiect îşi propune să sprijine dezvoltarea relaţiilor bune între egali.
Prin expresia „competenţe de viaţă”, se vizează atât abilităţile cognitive şi emoţionale de găsire a soluţiilor, cât şi gândirea critică şi creativitatea, care permite oamenilor rezolvarea problemelor, identificarea soluţiilor personale:
 • Comunicare eficientă, adică abilitatea de a ne exprima în diferite situaţii
 • Empatie, adică recunoaşterea emoţiilor şi sentimentelor celorlalţi şi gestionarea emoţiilor şi stărilor de tensiune
 • Eficienţă personală, ce reprezintă capacitatea de a organiza o serie de acţiuni şi de a face faţă situaţiilor noi
 • Eficacitate colectivă, ce constă în convingerile împărtăşite de către un grup privind capacitatea de a atinge obiective comune

Consolidarea rolului elevilor, după cum sugerează perspectiva educaţiei între egali, tinde să dezvolte relaţii nu numai în rândul tinerilor, ci şi între aceştia şi adulţi, păstrându-şi fiecare dintre ei propria identitate şi propriul rol.
Echipa de formare s-a realizat prin prisma următoarelor caracteristici:
 • Experienţă sau interes în a învăţa cum să înveţi; strategie motivaţională, strategie de învăţare şi strategie meta-cognitivă;
 • Interes pentru prevenirea abandonului şcolar;
 • Tineri care au experienţă în educaţia între egali;
 • Fete şi băieţi, pentru a încuraja o participare egală;
 • Persoane care au o motivaţie puternică şi competenţe privind relaţiile interpersonale

Echipa de formare va avea rolul de a face posibilă demararea procesului şi apoi de a instrui corect elevii care vor deveni educatori. Sarcina lor nu se va termina după programul de formare, aceştia trebuind să susţină în mod discret pe noii educatori, făcând următoarele:
 • Să faciliteze implementarea noilor procese educative în rândul familiilor, profesorilor;
 • Să monitorizeze şi să evalueze toate procesele, în fiecare activitate;
 • Să fie capabili să îndrume educatorii în continuare.

Formarea îndrumătorilor încurajează dezvoltarea a mai multor calităţi adoptate într-un curriculum larg: deprinderi de comunicare, creativitate, reflectare, responsabilitate etică, etc. Se speră ca în timpul formării toţii participanţii să înveţe şi să exerseze deprinderile care le vor fi utile pe tot parcursul vieţii. În plus, aceste competenţe vor fi utile în carierele viitoare.


Newsletter_II Newsletter_II
Newsletter_II Newsletter_II Newsletter_II
Newsletter_II Newsletter_II


PROIECT EUROPEAN PEER2PEER - METODOLOGIE DE SUCCES ÎN REDUCEREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


 • În 5 – 6 mai 2015, a avut loc la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Seminarul Transnaţional al proiectului, unde directorul liceului, coordonatorul proiectului şi inspectorul responsabil cu programele europene, doamnele profesoare Florina Dumitrescu, Silvia Vulc şi Anca Voineag, au prezentat rezultatele proiectului.
 • Scopul proiectului este de a adapta și transfera modelul socio¬cognitiv de educație peer tutoring al institutului coordonator în școlile partenere; de a optimiza modelul și adapta în școlile pilot din Italia, România, Turcia; schimbul de bune practici; de a defini un sistem simplu și de a utiliza indicatori de monitorizare și măsurare a rezultatelor obținute în urma experimentării și evaluării eficienței modelului peer2peer.
 • La întâlnire au participat directori de licee tehnologice, inspectori şcolari şi reprezentanţi ai agenţilor economici sibieni.


PEER2PEER PEER2PEER

IMAGINI DE LA SEMINARUL TRANSNATIONAL MAI 2015

poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015 poze seminar mai 2015

înapoiStagiile de pregătire practică pentru un viitor loc de muncă


FINANȚĂRI DIN FONDURI EUROPENE
pentru
S.C. COMPA S.A. SIBIU


COMPA SIBIU este beneficiarul proiectului cu titlul: “ Stagiile de pregătire practică la un potențial loc de muncă, consilierea și orientarea profesională, sprijin pentru elevi și studenți în tranziția de la școală la viața activă” POSDRU/161/2.1/G/140436.
 • Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth” si Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” Sibiu.
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1 920 909.50 lei, din care 1 603 325,53 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile acordate din bugetul FSE , 221 538,49 lei este valoarea finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Național iar 96 045,48 lei este valoarea contribuției proprii.
 • Proiectul este cofinanţat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor - Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. ”Tranziția de la școală la viața activă”.

Durata proiectului este de 18 luni, iar implementarea lui a început în data de 28.04.2014

Obiectivul general al proiectului

urmărește dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor și studenților prin stagii de pregătire practică la locul de muncă, sprijinirea lor prin servicii de orientare și consiliere profesională pentru înbunătățirea integrării acestora pe piața muncii. Grupurile țintă sunt alcătuite din 250 de elevi și studenți.
Toate persoanele incluse în grupul țintă vor fi consiliate, iar 110 elevi și studenți vor efectua pregătirea practică în atelierele de producție COMPA. Prin cosiliere, informare și orientare profesională elevii și studenții vor avea posibilitatea de a-și cunoaște potențialul, aptitudinile și interesele personale, vor cunoaște care sunt tendințele pieței forței de muncă, tehnicile de comunicare în cadrul unui interviu, cum să-și pregătească un bun portofoliu de angajare. În cadrul proiectului va fi amenajat și dotat un Atelier de practică pentru mentenanța echipamentelor electronice. Aici practicanții își vor completa cunoștințele și forma deprinderi pentru testarea, diagnosticarea și depanarea echipamentelor electronice și de automatizări specifice MUCN. De asemenea pe parcursul stagiilor de practică, elevii și studenții se vor familiariza cu rigorile mediului industrial, cu specificul activităților derulate în viața activă, vor dobândi experiență. Proiectul va contribui la apropierea dintre școală și intreprindere, la corelarea sistemului de educație cu dinamica pieței muncii, pentru a facilita absolvenților, tranziţia de la şcoală la locul de muncă.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului

 • În urma activităţilor de informare şi publicitate, elevii liceului nostru au primit detalii privind finalităţile acestui proiect coordonat de SC Compa SA. Elevii au privit cu interes participarea la activităţi.
 • După selecţia elevilor din grupul ţintă, s-au aplicat chestionare de identificare a nevoilor acestora şi a aşteptărilor lor de la stagiile de practică.
 • Din interpretarea chestionarelor, a rezultat că elevii au dorinţa să coreleze pregătirea teoretică cu cea practică, să îşi formeze deprinderi pentru testarea, diagnosticarea şi depanarea echipamentelor electronice şi de automatizări specifice MUCN.
 • Stagiile de practică îi vor familiariza pe elevi cu rigorile mediului industrial, cu specificul activităţilor derulate în viaţa activă, facilitând tranziţia de la şcoală la locul de muncă.
 • Prin consiliere, informare și orientare profesională elevii vor avea posibilitatea de a-și cunoaște potențialul, aptitudinile și interesele personale, vor cunoaște care sunt tendințele pieței forței de muncă, tehnicile de comunicare în cadrul unui interviu, cum să-și pregătească un bun portofoliu de angajare.
 • Proiectul va contribui la consolidarea relaţiei dintre școală – agentul economic, la corelarea sistemului de educație cu dinamica pieței muncii, pentru a facilita inserţia socio-profesională a absolvenților.
 • Organizarea stagiilor de practică s-a realizat în conformitate cu standardele de pregătire profesională şi cu curriculumul specific fiecărei calificări profesionale.
CLASAMENT ELEVI CLASA A XII-A
 • COMUNICAT DE PRESA descarca si Rezultatele obtinute de elevi in cadrul pregatirii practice
 • Final pentru proiectul“ Stagiile de pregătire practică la un potențial loc de muncă, consilierea și orientarea profesională, sprijin pentru elevi și studenți în tranziția de la școală la viața activă” POSDRU/161/2.1/G/140436 22 Octombrie 2015


înapoi


“ÎNVAȚĂ PENTRU UN LOC DE MUNCĂ SIGUR!”


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Beneficiar: COMPA SIBIU
Partener: ULB SIBIU


Obiectivul general al proiectului:


Facilitarea trecerii de la educație la viața activă pentru 70 de studenți și 240 de elevi, prin programe de învățare la locul de muncă într-un sector de activitate cu potențial competitiv ridicat.


Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1.Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ și angajatori în scopul dezvoltării de servicii și modele care să răspundă provocărilor sociale;
 • 2. Informarea și consilierea profesională pentru 70 de studenți și 240 de elevi în vederea tranziției de la școală la viață;
 • 3. Dezvoltarea competențelor pentru 70 de studenți și 240 de elevi, prin stagii de practică la un potențial loc de muncă;
 • 4. Conștientizarea elevilor și studenților pentru o dezvoltare continuă a competențelor și pentru implicare activă într-o societate durabilă.

Activităţile proiectului

 • A1. Managementul proiectului.
 • A2. Încheierea și derularea parteneriatelor / convențiilor de practică.
 • A3. Organizarea programelor de învațare la locul de muncă.
 • A4. Derularea programelor de învatare la locul de muncă pentrut elevi și studenți.
 • A5 Consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți.
 • A6. Crearea unui sistem de informare privind nevoile instituțiilor de învățământ și ale angajatorilor.
 • A7. Activități suport (achiziții, informare și publicitate)

Beneficii:

 • însușirea și dezvoltarea unor abilități profesionale, specifice mediului de practică al angajatorului;
 • șansa de a câștiga experiența profesională reală și de a obține un loc de muncă permanent;
 • interacțiunea cu tutorii - o modalitate de a învăţa direct de la specialiști;
 • continuarea formării prin programe de masterat, doctorat, schimb de experiență, programe de formare în domenii specifice;
 • subvenții: - 400 lei/ 200 lei pentru fiecare elev și 50 premii în valoare de 450 lei, pentru cei mai buni elevi la finalul stagiului de practică;
  - 250 lei pentru fiecare student și 14 premii în valoare de 900 lei, pentru cei mai buni studenți la finalul stagiului de practică;
 • fiecare participant va primi o mapă personalizată ce conține materialele de prezentare ale proiectului, o memorie USB și un pix.


Pentru mai multe informatii, pliantul nostru poate fi consultat aici:
înapoi


“START PENTRU O CALIFICARE ȘI UN LOC DE MUNCĂ SIGUR!”


Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Beneficiar: COMPA SIBIU


Obiectivul general al proiectului:


Dezvoltarea unor competențe durabile prin organizarea și derularea stagiilor de practică inclusiv prin învățământ tehnic dual la un viitor loc de muncă pentru 183 de elevi


Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1.Dezvoltarea parteneriatelor între licee/colegii tehnice, angajatori, comunitate
 • 2. Dezvoltarea competențelor pentru 183 de elevi prin stagii de practică la un potențial loc de muncă;
 • 3. Informare și consiliere profesională pentru 183 de elevi în vederea tranziției de la școală la viață

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

 • 183 participanți - elevi la programe de stagiu
 • 30 de premii pentru elevi
 • 183 de subvenții
 • 140 de elevi certificați
 • 42 de elevi își găsesc un loc de muncă
 • 183 de elevi participanți la întțlnirile de consiliere și orientare în carieră
înapoi